Vilkår


Klikk på linken under for å se det fullstendige vilkåret. Det er dato for innkjøp av produkt og forsikring som avgjør hvilket vilkår som gjelder for deg. Er du usikker på 
når du tegnet forsikring, se dato som er angitt på kvitteringen din. 

Elkjøps vilkår 

Veskade eller tap etter innbrudd, erstatter forsikringen i første hånd en reparasjon av ditt produkt. Om produktet ikke kan repareres, erstattes det med samme modell, eller tilsvarende produkt, men ikke høyere enn den opprinnelige kjøpsprisen. I de tilfeller deerstatningsproduktets pris overskrider kjøpsprisenskjer erstatning i form av egavekort tilsvarende det forsikrede produktets kjøpspris. 

 

Trygghetsavtale Insurance general information 

Elkjøp NO Product Insurance final July 2019 

Elkjøp Produktinformasjon Mikroforsikringer 

Trygghetsavtale - For hjem og husholdningsprodukter 
Trygghetsavtale - For spill og filmer 

Vilkår Trygghetsavtale Elkjøp 

Vilkår      Forsikring solgt fra 01.12.2018 og framover 
Vilkår      Forsikring solgt mellom 24.11.2017 - 30.11.2018 
Vilkår      Forsikring solgt mellom 01.08.2016 - 23.11.2017 
Vilkår      Forsikring solgt mellom 10.11.2014 - 31.07.2016 

Skjermforsikring

Vilkår      Forsikring solgt fra 10.10.2019 og framover

Forsikring for bedrift

Utvidet garantiforsikring - Hvitevarer
Utvidet garantiforsikring - Datamaskin
Utvidet garantiforsikring - Mobiltelefon