Vilkår

Her finner du Trygs forsikringsvilkår. For å se aktuelle vilkår må du ha kjøpsdato på ditt produkt.

Trygghetsavtale

Ved erstatningsberettiget skade gis erstatning for reparasjons-kostnadene, dog høyest opp til produktets gjenanskaffelsesverdi på skadetidspunktet. Kan ikke reparasjon utføres på produktet, gis om mulig erstatning i form av et identisk produkt eller, om ikke et slikt produkt kan fremskaffes, et produkt med tilsvarende spesifikasjoner som det skadede produktet, men ikke med høyere pris enn opprinnelig vare som fremgår av kjøpskvitteringen.

I de tilfeller hvor det ikke finnes produkt med tilsvarende spesifikasjoner i kjøpstedets sortiment eller hvor erstatningsprodukt overstiger kjøpsprisen for opprinnelig vare gis erstatning i form av gavekort til en verdi av det forsikrede produktets kjøpspris. Forsikringsgiveren avgjør når produktet skal repareres, erstattes med et nytt produkt eller erstattes med gavekort.

Ved erstatning av nytt produkt, føres gjenstående forsikringstid over på det nye produktet. Erstatning foretas i samme land som produktet er kjøpt. Det gjøres ikke fradrag for verdireduksjon på grunn av alder og bruk. Det gis ikke kontanterstatning.

Gyldig fra og med den 1.10.2020 og framover
Gyldig fra og med den 1.12.2018 - 30.09.2020
Gyldig fra og med den 24.11.2017 - 30.11.2018
Gyldig fra og med den 01.08.2016 - 23.11.2017
Gyldig fra og med den 10.11.2014 - 31.07.2016
Trygghetsavtale - generell informasjon
Gyldig fra og med den 01.08.2016 (Tidligere Lefdal)

Trygghetsavtale Smart Home

Trygghetsavtale Smart Home

Skjermforsikring

Skjermforsikring gyldig fra og med den 28.10.2019

Utvidet garantiforsikring

Utvidet garantiforsikring varmepumpe

Mikroforsikringer

Trygghetsavtale - for spill og filmer
Trygghetsavtale - for hjem og husholdningsprodukter

Forsikring for bedrift

Utvidet garantiforsikring - Hvitevarer
Utvidet garantiforsikring - datamaskin
Utvidet garantiforsikring - mobiltelefon

AppleCare forsikring

Elkjøp med AppleCare service for iPhone
Elkjøp med AppleCare service for Mac

Skadesenter

www.trygghetsavtale.com
E-post: info@trygghetsavtale.com
Telefon: (+47) 23298410
Åpningstider:
Mandag - fredag 09:00-19:00
Lørdag: 10:00-15:00