Sammenlign din beskyttelse

Tabellen under gir en rask oversikt over beskyttelsen Trygghetsavtalen kan tilby. For mer komplett informasjon, se forsikringens vilkår. Naturligvis forekommer det visse ulikheter mellom ulike innboforsikringer. 

Dette inngår i forsikringen Trygghetsavtale Innbo-forsikring Forbruker-kjøpsloven

Uhell

Trygghetsavtalen dekker fall og støtskader, klemskader og andre uhell.

Innbrudd

Trygghetsavtalen dekker tyveri ved innbrudd i ditt hjem, kontor eller fritidsbolig.

Lynnedslag og overspenning

Forsikringen dekker skade som følge av lyn eller overspenning.

Væskeskade

Forsikringen erstatter ditt produkt om det utsettes for en væskeskade.

Brann

Tap av produkt etter brann erstattes forutsett at hendelsen er dokumentert med bekreftelse fra Brannvesen eller Politi.

Funksjonsfeil

Skade som innebærer sviktende funksjon som oppstår etter en plutselig, ytre fysisk hendelse som ikke omfattes av produktgarantien eller selgerens/ produsentens ansvar for feil i henhold til forbrukerkjøpsloven.

 

Grønn = Full erstatning, Gul = Delvis erstatning, Rød = Ingen erstatning 

Fordeler med Trygghetsavtale

  • Ingen egenandel ved reparasjon eller ved nytt produkt (unntaket er mobiltelefoner som har en lav egenandel). Egenandel på en vanlig innboforsikring kan ligge på 1 500 - 2 000 kr. 
  • Ingen aldersfradrag på grunn av produktets alder. De fleste innboforsikringer tillegger et aldersfradrag, dvs. en forminskning av produktets verdi om det er mer enn ett år gammelt. Aldersavdraget gjør at mange kunder ikke får erstatning opp til kostnaden av et likeverdig produkt. 
  • Vanlige innboforsikringer dekker ikke skader etter uhell på hjemmeelektronikk om du ikke tegner et risikotillegg. Da er det ofte at en høyere egenandel og aldersfradrag legges til. 
  • Trygghetsavtalen dekker funksjonsfeil som ikkdekkes av garanti/reklamasjon, innboforsikringer dekker bare funksjonsfeil på hvitevarer.