""

Viktig! Pga. endringer i infrastrukturen er det dessverrre ikke mulig for øyeblikket å bruke flere av nettstedets funksjoner. Disse funksjonene vil være tilgjengelige igjen senest 28.09.2020 kl. 09:00.

Overlatelse av forsikring

Om du selger eller på annen måte overlater ditt forsikrede produkt til en annen person kan også forsikringen overlates.

Ved en overlatelse må Skadesenteret informeres. 

Skriftlig dokumentasjon/brev skal sendes til Skadesenteret.

Informasjon som skal være med i brevet er følgende;

  • Kontant eller Fakturanummer for produktet
  • Grunnen til overlatelsen. 
  • Produktspesifikasjon (Type av produkt, modell)
  • Kontaktoppgifter til både nåværende og ny eier (for og etternavn, fullstendig adresse samt telefonnummer).
  • Underskrift av både nåværende og ny eier.

Overlatelsesskjema

Send overlatelsen til oss:

Overlatelsen sendes til:
info@trygghetsavtale.com eller
Moderna Försäkringar
Skadecenter
Box 7830
SE -103 98 STOCKHOLM