Kjøpskvittering (eksempel)

For at vi lettest skal kunne finne din forsikring trenger vi ditt kvitteringsnummer. Under ser du ulike eksempler på kvitteringer og hvor du finner dette nummeret. 

Kvittering butikk

Kjøpskvittering etter kjøp i butikk. Se markert område for kvitteringsnummer. 
OBS: av og til er dette nummeret kryptert med bokstaver. Da må du ta kontakt med butikken for å få det ukrypterte nummeret.

Servicekvittering

Her ser du en servicekvittering som du får når leverer ifra deg ditt produkt til Elkjøp for service. Se det markerte område for å finne referanse informasjon.