""

Viktig! Pga. endringer i infrastrukturen er det dessverrre ikke mulig for øyeblikket å bruke flere av nettstedets funksjoner. Disse funksjonene vil være tilgjengelige igjen senest 28.09.2020 kl. 09:00.

Oppsigelse

I visse tilfeller kan det være slik at du ikke lenger har behov for din forsikring. Da har du mulighet til å si den opp og få det resterende av forsikringspremien tilbakebetalt til din konto. Fyll i skjemaet under for å avslutte din forsikring.

Dersom du på lovlig måte har ervervet, kjøpt eller overtatt produktet fra opprinnelig eier og ønsker å avslutte din forsikring ber vi deg først fylle i og sende inn et overlatelsesskjema, se menyen over.