Spørsmål og svar

Hva skjer hvis mitt forsikrede produkt rammes av en skade på grunn av uhell?
Hvis produktet rammes av en erstatningsmulig skade kommer vi i første rekke til å reparere det. Hvis vi ikke vurderer reparasjon som den beste løsningen, får du et nytt produkt.

Hva skjer hvis det ikke er mulig å reparere produktet?
Er det ikke mulig å reparere produktet, får du et erstatningsprodukt.

Hvordan avgjøres det hvilket erstatningsprodukt jeg får?
Først og fremst får du et produkt av samme modell og merke som det du hadde. Hvis det ikke lenger finnes tilgjengelig på markedet, får du nærmeste funksjonsmessige likeverdige produkt. Som kunde har du en viss mulighet for å legge frem ønsker om hvilke produktspesifikasjoner som er spesielt viktige for deg. Du kan derimot ikke legge til penger for å oppgradere til en annen modell.

Hvordan ser jeg forskjell på en reklamasjon og en forsikringssak?
Reklamasjonstiden er 2-5 år. Se på kvitteringen for å se om reklamasjonstiden er utløpt eller ikke. Reklamasjons- eller garantisaken skyldes oftest en intern feil, som ikke synes utenfra, f.eks. at produktet sluttet å fungere uten synlig årsak. Hvis du har kommet til å skade produktet gjennom å miste det i gulvet eller lignende, dekkes ikke dette av garantien eller reklamasjon. I disse tilfeller henvender du deg til vårt Skadesenter.

Kan jeg regne med å få produktet reparert ved første besøk hvis jeg er omfattet av hjemmeservice?
Våre serviceteknikere gjør sitt beste for at din reparasjon skal gå så raskt som mulig. I blant må de derimot bestille reservedeler som gjør at de kan ha behov for å besøke deg mer enn en gang for å reparere produktet.

Hvorfor tar det iblant mer enn 10 dager å reparere et produkt?
De fleste henvendelser er løst innenfor ti dager. I blant tar det tid å bestille reservedeler fra leverandøren. Vi jobber kontinuerlig med å forkorte våre reparasjonstider.

Kan jeg tegne forsikring i etterhånd?
Nei, forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med kjøpet, årsaken til dette er at produktet ellers kan ha blitt skadet før det forsikres.

Påvirker forsikringen mine rettigheter ifølge kjøpsloven?
Forsikringen påvirker ikke den beskyttelsen du har via kjøpsloven og reklamasjonsretten.
Etter 6 måneder fra kjøpet er det derimot opp til deg å bevise for selgeren at feilen er opprinnelig og ikke noe du selv har forårsaket gjennom feilaktigt bruk. Trygghetsavtale kompletterer kjøpsloven og gir deg trygghet til å vite at du kan få ditt produkt utgiftsfritt reparert i forsikringsperioden.