Personopplysningsloven

Personopplysningsloven har som mål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket ved håndtering av personopplysninger.

Personopplysninger som registreres i forbindelse med at en forsikringsavtale inngås, håndteres utelukkende av Moderna Försäkringar og de selskapene vi samarbeider med for å kunne utføre våre plikter i henhold til vår avtale med deg som kunde.

Håndtering av personopplysninger vil skje innenfor avtalens gyldighetstid og utbetalingsperiode, og for formål som er nødvendige i virksomheten. Visse grunnleggende opplysninger i avtalen vil arkiveres selv etter avtaleperiodens utløp. Personopplysninger vil håndteres med stor forsiktighet for å beskytte personvernet. Opplysningene vil utelukkende gjøres tilgjengelig for personer som trenger dem for å kunne utføre sitt arbeid for Moderna Försäkringar.

Vi verken selger eller utleverer personopplysninger om våre kunder til selskaper utenfor vårt konsern. Derimot kan du som kunde bli tilbudt en vare eller tjeneste fra Moderna Försäkringar med søsterselskaper. Hvis du ikke ønsker å motta eventuelle tilbud, kan du gi skriftlig beskjed om at du vil sperres mot direktereklame til adressen oppgitt nedenfor.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg, eller hvis noe må rettes opp, kan du framsette skriftlig krav om det til Moderna Försäkringar AB, PUL-ansvarig, Box 2251, 403 14 Göteborg, Sverige eller sende en e-post til kundservice@modernaforsakringar.se