Ikke enig?

OBS! Viktig informasjon vedrørende produktvalg

Som forsikringstaker er du, ved erstatningsmulig totalskade eller tyveri gjennom innbrudd i ditt hjem, fritidsbolig eller kontor, berettiget erstatning i form av nytt, funksjonsmessig likeverdig produkt. I utgangspunktet velges et erstatningsprodukt av samme modell og merke. I de tilfeller hvor produktet har vært på markedet i over ett år, har modellen ofte gått ut av produsentens sortiment. I disse tilfeller velges den modellen som er mest likeverdig når det gjelder egenskaper og spesifikasjoner. Det betyr at design, fabrikat og tilbehør kan komme til å variere i forhold til det forsikrede objektet. Ytterligere informasjon om forsikringen finner du i dine forsikringsvilkår.

 

Du kan også få klager og uenighet som angår forsikringen, prøvd av følgende nemnder:

Forsikringsselskapets Klagenemnd
Skriv til Klagenemnden om du vil ha saken din vurdert.
Moderna Försäkringar
Produktklagenemnd
Box 7830
SE-103 98 Stockholm

Finansklagenemnda
Sikrede kan også velge å fremme  klagen for:
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Du kan alltid påklage våre avgjørelser ved en ordinær domstol.

Klikk her hvis du ikke er fornøyd med det produktet du har blitt tilbudt, utfyll vedlagte skjema og send det til oss.