Vaskemaskiner

Lekker det vann på gulvet ved bruk?


Kontroller avløpsslangen slik at den er rettet ned i avløpshullet. Prøv også forsiktig å helle en halv bøtte med vann direkte ned i avløpshullet. Renner det over, er avløpet tett og det er ikke feil på vaskemaskinen. Kontroller også eventuell forlengelsesslange som du eller installatør har koblet til. Hvis det er forlengelsesslangen som lekker, så erstatter ikke forsikringen utgiftene for reparasjon.

Stopper maskinen under bruk eller viser den noen feilmelding?


Ved den nederste delen på fronten eller på den ene siden av maskinen sitter det en luke. Bak denne sitter en sil. Kontroller at silen ikke er tettet av støv, lo eller andre objekter.

Lukter maskinen vondt eller etterlater den flekker/streker på klærne etter vask?


Feilsymptomet skyldes ofte bakterievekst, for høy dosering av vaskemiddel i forhold til vannmengde, vaskemidler som inneholder zeolit eller av hardt/kalkholdig vann. Følg instruksjonene under for å løse problemet:

VIKTIG: Nedenstående vaskemidler må ikke blandes, dette for å unngå faren for at helseskadelige gasser utvikler seg.

1) Vask 3-5 ganger på 60 grader med en halv desiliter av et klorholdig maskinvaskemiddel eventuelt på 40 grader med 1-2 desiliter klorin, tøm avløpssilen etter hver kjøring.

2) Vask en gang på 60 grader uten vaskemiddel eller tilsetningsstoffer for å skylle ut klorrestene.

3) Vask 3 ganger på 60 grader med 30 gram sitronsyre.

4) Vask en gang til på 60 grader uten noen tilsetninger eller kjør et skylleprogram for å skylle ut alle restene.