TV med bilderør

Flyter fargene sammen eller danner fargefelt kun i siden av bildet eller rundt høyttalerne?


Feilen skyldes høyst sannsynlig en magnetisk kilde i nærheten av TV-en. Magnetismen bøyer lyset inni TV-en og feilsymptomet oppstår. Slå av TV-en med strømknappen 1-3 ganer i uken om natten, så blir du som oftest kvitt symptomet. Når TV-en starter etter at den har fått hvile noen timer, skjer en avmagnetisering av bilderøret. Dette skjer ikke hvis du kun slår av TV-en med fjernkontrollen. Er feilen fortsatt der etter at du har testet dette i 2 netter, behøver TV-en å avmagnetiseres på et verksted. Ta i så fall kontakt med skadesenteret.

Hopper bildet mellom forskjellige formater – oppleves bildet for lite/stort under disse hoppene?


Det er intet feil på TV-en. Du har høyst sannsynlig aktivert den automatiske funksjonen for innstilling av bildeformat. Bildet hopper da mellom widescreen-format (16:9) og standard-format (4:3), avhengig av sendingen. Se i bruksanvisningen til TV-en hvordan du avaktiverer denne innstillingen. Som regel gjøres dette med en knapp på fjernkontrollen

.