Trådløse telefoner

Kommer det ingen tone fra håndenheten/Kan man ikke ringe med håndenheten?


Hvis et lite symbol i håndenheten blinker eller hele displayet blinker, betyr dette at håndenheten ikke har noen kontakt med baseenheten. Les i produktets manual hvordan man kobler håndenheten til basestasjonen. Hvis dette ikke løser feilen, er det ofte telefonkontakten som er problemet. Prøv gjerne telefonen med en annen telefonkontakt, hvis du har hjemme.

Ringer håndenheten opp et annet nummer enn det som blir trykket eller blir samtalen på annen måte feilkoblet?


Du har sannsynligvis kommet til å aktivere pulsinnstilling. I Norden brukes toneinnstilling når man ringer. Feilen ligger i en innstilling i håndenheten. Se i produktets manual hvordan du retter dette.