Tørketromler

Slår maskinen seg av under bruk eller indikerer den feil via en lampe?

På siden eller på fronten av maskinen er det en luke. Bak den sitter et lofilter. Kontroller om filteret behøver å rengjøres. Kontakt skadeavdelingen hvis feilen ikke forsvinner etter rengjøring.