Støvsuger

Suger ikke støvsugeren i det hele tatt eller har den nedsatt sugeevne?


Feilen skyldes høyst sannsynlig at slangen eller røret er tettet til. Det kan også skyldes at posen er full eller at filteret behøver å rengjøres. Vennligst kontroller dette før du tar kontakt med skadesentret. Tenk på at det ofte sitter filter både bak posen og bak på støvsugeren ved utblåsningen.