Skrivere

Krøller skriveren papiret under utskrift?

Kontroller om det har kommet et fremmedobjekt i skriveren (penn, binders etc. er veldig vanlig årsak). Kontakt skadeavdelingen hvis feilen ikke forsvinner.

Er det en farge som ikke skrives ut eller ser bilder og tekst merkelig ut?


Det skyldes ofte at patronen/patronene har tørket. Ofte kan problemet løses gjennom rengjøring av skriverhodet. Dette gjøres via datamaskinens programvare. Se i produktets manual hvordan du skal gjøre dette. Feilen kan også skyldes at noen av fargepatronene er tomme. Denne må du skifte for egen regning, da fargepatroner er en forbruksartikkel som ikke er omfattet av forsikringen. I enkelte tilfeller må skriverhodet skiftes ut (en del av selve skriveren). Også dette betraktes som en forbruksartikkel, selv om det ofte har en forventet levetid på 2-3 år ved normalt bruk. I laserskrivere tilsvarer pulverkassetten en vanlig patron, kassettholderen tilsvarer skriverhodet. Prinsippet er imidlertid det samme.