Plasma- og LCD-TV

Hopper bildet mellom forskjellige formater – oppleves bildet for lite/stort under disse hoppene?


Det er intet feil på TV-en. Du har høyst sannsynlig aktivert den automatiske funksjonen for innstilling av bildeformat. Bildet hopper da mellom widescreen-format (16:9) og standard-format (4:3), avhengig av sendingen. Se i bruksanvisningen til TV-en hvordan du avaktiverer denne innstillingen. Som regel gjøres dette med en knapp på fjernkontrollen.