PDA/håndatamaskiner/GPS

Reagerer ikke PDA-enheten/håndatamaskinen når man klikker på skjermen?


Enheten er sannsynligvis ikke kalibrert. Vennligst se i produktets manual for retting av feil.

Henger enheten seg eller oppfører den seg merkelig på annen måte uten ytre skadepåvirkning?

Symptomet skyldes ofte programvarefeil. Les produktets manual om gjenoppretting av programvaren (reset) eller produsentens support for oppgradering av programvare. Programvarefeil omfattes ikke av forsikringen.