Kjøleskap/fryseskap

Lekker det vann på golvet rundt kjøleskapet/fryseren?


I bunnen av kjøleskapet/frysen sitter det ofte et dryppbrett/dryppbeholder. Kontroller at det ikke er full av vann. Temperaturforhold kan føre til at vannet på dryppbrettet/beholderen ikke rekker å fordampe av seg selv. Kontakt skadeavdelingen hvis feilen ikke forsvinner etter tømming.