Bakprojektorer og takprojektorer

Hopper bildet mellom forskjellige formater – oppleves bildet for lite/stort under disse hoppene?

Du har høyst sannsynlig aktivert den automatiske funksjonen for innstilling av bildeformat. Bildet hopper da mellom widescreen-format (16:9) og standard-format (4:3), avhengig av sendingen. Se i bruksanvisningen hvordan du avaktiverer denne innstillingen. Som regel gjøres dette med en knapp på fjernkontrollen.

Er bildet veldig mørkt eller vises intet bildet i det hele tatt?


Du har høyst sannsynlig en tak/bakprojektor basert på LCD-teknologi. Alle modellene basert på denne teknologien har en lampe i seg. Disse lampene har en viss brenntid før den er forbrukt og behøver å byttes. Hvis lampen går helt, blir bildet svart. Hvis den er i ferd med å gå, blir bildet mørkt. Lampen er en forbruksartikkel som ikke omfattes av forsikringen. For å finne ut om din projektor har en lampe i seg eller ikke, vennligst se i brukerveiledningen eller kontakt produsentens support.

Oppstår det små flekker i bildet?


Det skyldes høyst sannsynlig støv som sitter på linsen. Alle LCD-projektorer har en vifte som avkjøler lampen. Foran viften sitter et filter som stopper støv som suges inn fra omgivelsene. Dette filteret må gjøres rent av og til. Dersom dette ikke gjøres, fører det til at støv kan komme forbi filteret og legge seg i veien for lampen hvoretter dette feilsymptomet oppstår. Forsikringen dekker ikke vedlikehold (rengjøring) av projektorn.