Trygghetsavtale vs Innboforsikring

Områder hvor Trygghetsavtale er et godt komplement eller det eneste alternativet for fullgod beskyttelse:

Tabellen gir en rask oversikt over når Trygghetsavtale kommer till nytte. For komplette vilkår, se fullstendige vilkår. Det forekommer naturligtvis variasjoner mellom forskjellige hjem- og reiseforsikringer.

* Trygghetsavtale dekker skader som skyldes uhell og uforutsette, plutselige og ytre hendelser, se punkt 5 i vilkårene.

** Trygghetsavtale dekker tyveri gjennom inbrudd i ditt hjem, fritidshus eller kontor, se punkt 6 i vilkårene. Reiseforsikringer gir derimot meget god tyveridekning når de er på reise.

*** Trygghetsavtale dekker fuktskader. En vanlig hjemforsikring dekker kun skader som oppstår i forbindelse med lekkasje i hjemmet, ikke skader på grunn av regn eller att du søler væske på produktet.

Med Trygghetsavtale får du alltid tilsvarende eller bedre produkt ved erstatning. Vanlige hjem- og reiseforsikringer minsker som regel den erstatningen du får hvis produktet er mer enn ett år. For data- og teleprodukter er nedskrivingen opptil 40% per år.