Sikkerhetsforskrifter

Vi ønsker at din rett til erstatning ikke skal falle bort eller bli redusert. Husk derfor at du har plikt til å behandle produktet med vanlig forsiktighet og slik at skader så langt som mulig forhindres. Produkter må for eksempel ikke benyttes i omgivelser hvor det er åpenbar risiko for skade eller transporteres uten tilhørende emballasje. Du må følge produsentens anvisninger for montering, installasjon, benyttelse, påpasselighet og vedlikehold. For at du skal få erstatning ved innbrudd, må du sørge for at alle ytterdører og vinduer som kan åpnes og som befinner seg lavere enn fire meter over bakken er låst og haspet. Nøkler må aldri befinne seg i låsen.

Dersom sikkerhetsforeskriftene eller forsiktighetskravet ikke oppfylles, minsker erstatningen som regel med normalt 50%. Ved alvorlig forsømmelse kan erstatningen bortfalle helt (reduseres med 100%). Ca 90% av de som melder skade får godkjent.

De vanligste grunnene for å avslå eller redusere erstatningen er:
• Skade som følge av en uaktsom handling.
• Skade som følge av grov uaktsomhet.
• Skade som følge av brudd på sikkerhetsforskrift, du skal påse at forsikret utstyr behandles som beskrevet i brukerveiledningen fra produsent/leverandør.