Kundekommentarer

Vi gjennomfører kontinuerlig undersøkelser for å se hvor fornøyde skaderamte kunder er med den service og erstatning de får i forbindelse med skade. I den siste undersøkelsen oppga 79,5% at de samlet sett var fornøyde eller meget fornøyde med skadereguleringen. Under har vi samlet noen av kommentarene:

-Det var helt overaskende for meg å får hjelp så fort, og desuten veldig profesjonelt saksbehandlere, så jeg har bestemt å anbefale Trygghetsavtale til alle beskjente.      

-Meget bra service++++         

-Strålende og rask service! Dette kan dere!

-Meget kjapp og god behandling fikk jeg. Det er slik det må og burde være ved en skadebehandling.

-Veldig fornøyd, takk for bra service!

-Alt var meget bra, og forsetter Dere med den gode servicen så vil dere få flere kunder i fremtiden. Hitil den beste jeg har vært i kontakt med ang. forsikring.

-Rask behandlingstid.

-Er meget fornøyd med behandlingen og alt var greit.

-Alt er bra med deres forsikring.

-Jeg synes faktisk at alt gikk veldig greit. Har ikke noe å klage på.

-Veldig rask og flott service!

-Jeg syntes det var et flott system!:)

-Jeg er svært fornøyd med muligheten til å stille spørsmål o.l. på mail.

-Alt i alt er jeg svært fornøyd med dere! jeg har også bestemt meg for å fortsette forsikringsavtalen.

-Det var veldig rask respons. Takk :)

-Er veldig fornøyd med måten det ble oppgjort på og at jeg slapp og legge ut.