Erstatningseksempel

Her finner du eksempel på hvordan forsikringen komplementerer beskyttelsen du har via garanti/reklamasjon og eventuell innboforsikring. Innboforsikringstallene er basert på erstatningsreglene hos et av Norges største forsikringsselskap.

Erstatning av laptop

En kunde har kjøpt en laptop for 18 000 kr for 18 måneder siden. Laptopen skades ved en ulykkeshendelse. Ved dags dato koster en likeverdig laptop ca 12 600 kr.

• Garanti: Gjelder i 1 år men dekker ikke skader som oppstår ved ulykkeshendelse.
• Reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven; Erstatter ikke skade ved ulykkeshendelse.
• Innboforsikring; ingen erstatning
• Innboforsikring med ”tilleggsforsikring” (plutselige og uforutsette hendelser): Egenandel på 4 000 kr og aldersavdrag på 20 %. Kunden får i dette eksempelet en erstatning på 3 560 kr gjennom sin innboforsikring. ( 12 600* 0.8) – 4 000 kr = 6 080 kr. Dette dekker ikke kostnaden for en likeverdig laptop.
• Trygghetsavtale: Kunden betaler 0 kr i egenandel og får en ny, funksjonsmessig likeverdig data (ofte forekommer det at kunden får en spesifikasjonsmessig bedre data på grunn av den raske tekniske utviklingen og de frekvente modellbyttene)

Erstatning av plasma-TV

En kunde har kjøpt en plasma-TV for 25 000 kr i 2005. Skjermen blir skadet ved en ulykkeshendelse. Skaden er for omfattende til at det går å reparere den. Ved dagens dato koster en likeverdig TV 12 000 kr.

• Garanti: Gjelder i 1 år men dekker ikke skader ved ulykkeshendelse.
• Reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven: Erstatter ikke skade ved ulykkeshendelse.
• Innboforsikring: ingen erstatning.
• Innboforsikring med ”tilleggsforsikring” (plutselige og uforutsette hendelser): Nyverdi 12 000 kr. Ikke noe aldersavdrag de første 3 årene. Egenandel 4 000 kr. Kunden får i dette eksempelet ut en erstatning på 8 000 kr gjennom sin forsikring. 12 000 – 4 000 kr. Dette dekker ikke kostnaden for en ny likeverdig TV.
• Trygghetsavtale: Kunden betaler 0 kr i egenandel og får en ny funksjonsmessig likeverdig TV.