Slik samler vi inn personopplysninger

Du kan direkte eller indirekte gi oss informasjon om deg selv på forskjellige måter som når du beregner pris på en forsikring på vårt nettsted, når du tegner eller endrer en forsikring, eller hvis du kontakter oss med spørsmål om en forsikring. Du gir også personopplysninger når du anmelder en skade og under den etterfølgende skadebehandlingen, og når du er i kontakt med oss uansett om kontakten skjer med e-post, telefon, nettchatt, brev, sosiale medier eller når du bruker noen annen av våre tjenester. Vi beskriver nærmere hvordan det går til nedenfor.

Informasjon som du gir direkte til oss – når du er i kontakt med oss via våre kommunikasjonskanaler (som e-post, chatt, telefon og brev), når du gir opplysninger på noen av våre nettsteder (eksempelvis hvis du fyller ut et skjema), når du viser interesse for kjøp av forsikring, kjøper forsikring eller anmelder en skade. Vi kan spille inn samtalen med deg (telefon og ved fysiske møter).

Informasjon som du gir når du bruker våre tjenester og nettsteder – vi bruker nettidentifikator (informasjonskapsler) når du bruker våre tjenester og besøker våre nettsteder. Disse er viktige for å gi deg relevant informasjon og forbedre din brukeropplevelse og bruk av våre tjenester. Informasjonen inkluderer svartid for sider, nedlastingsfeil, hvordan du fikk tilgang til og gikk ut av tjenesten, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, plattform, skjermoppløsning, din geografiske plassering så vel som leveringsmerknader når vi kontakter deg. Les mer om vår bruk av nettidentifikator her: lenke til bruk av informasjonskapsler

Informasjon som gis av en grupperepresentant – hvis du inngår i en gruppe (sammenslutning, forening eller annen gruppering) hvor en representant har tegnet forsikring hos oss, kan personopplysningene dine gis til oss av den organisasjonen som har inngått gruppeforsikringsavtalen med oss.

Informasjon som gis fra samarbeidspartner, andre forsikringsselskaper, din arbeidsgiver, helseinstitusjoner, myndigheter og andre selskap som inngår i samme konsern som Moderna Försäkringar – for å innhente, supplere og holde personopplysningene dine aktuelle innhenter vi informasjon fra eksterne kilder, som offentlig tilgjengelig informasjon, kommersielt tilgjengelige kilder, din arbeidsgiver og myndigheter. 

Opplysninger om andre – vi kan behandle opplysninger om medforsikrede, betalere, rettighetsmottakere, panthavere, skadevoldere, skadelidende osv. i den grad det er nødvendig for å inngå eller oppfylle avtale med deg, eller hvis det gjelder opplysninger som vi for øvrig har rett eller forpliktelse til å behandle. Hvis en annen person bruker personopplysningene dine for å tegne en forsikring eller for å kontakte oss vedrørende en sak der du er involvert, bruker vi de personopplysningene denne personen gir om deg. Når du gir personopplysninger om andre personer, må du være sikker på at disse personene kjenner til det, og at du har tillatelse til å gi opplysningene. Eventuelt bør du også forsikre deg om at disse forstår hvordan personopplysningene deres kan bli brukt av oss.