Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi vil bare samle inn og bruke personopplysningene dine hvis minst et av følgende kriterier er oppfylt:

Vi har ditt samtykke.

Eksempel: Automatisk skadebehandling som omfatter helseopplysninger
Du gir oss tillatelse til automatisk å behandle personopplysningene dine for å ta stilling til en søknad om forsikringsvern. Merk at når det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger utgjøres av ditt samtykke, har du når som helst rett til å kalle tilbake dette samtykket uten at dette påvirker lovligheten av behandlingen som har skjedd før samtykke har blitt kalt tilbake. I tilfelle du kaller tilbake samtykket ditt, kan det imidlertid innebære at vi ikke lenger kan levere en viss tjeneste til deg, noe som kan påvirke retten til forsikring eller erstatning.

Det er nødvendig på grunnlag av en avtale med deg eller for å iverksette tiltak på din anmodning før avtale inngås;

Eksempel: For å inngå forsikringsavtale 
Vi kan behandle nødvendig informasjon som gjelder forsikringsavtalen, deriblant informasjon om forsikringstakeren, andre forsikrede, den forsikrede eiendommen og risikoen relatert til forsikringen samt nødvendige opplysninger for å fastslå retten til erstatning.

Behandlingen er nødvendig for å fastslå, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Eksempel: For å behandle helseopplysninger ved skadebehandling               

Vi kan behandle personopplysninger som er nødvendige for å fastslå din rett til å tegne visse typer forsikring eller din rett til et visst forsikringsvern.

Det ligger i vår eller en tredjeparts berettigede interesse, og dette ikke innebærer en tilsidesettelse av dine interesser eller rettigheter.

Eksempel: For bedre å tilpasse våre tilbud til deg                                                                                              Dette rettslige grunnlaget brukes for å tilpasse våre tilbud og vår kommunikasjon med deg, for direkte markedsføring, for å forhindre bedragerier, for samarbeid med samarbeidspartnere og for utvikling av våre IT-systemer.

Det er nødvendig for å beskytte dine eller andre personers vitale interesser;

Eksempel: I en nødsituasjon                                                                                                                                             Vi kan gi informasjon til en helseinstitusjon ved akutte medisinske situasjoner utenlands.

Behandlingen er nødvendig for å utføre en rettslig forpliktelse

Eksempel: Gi informasjon til myndigheter                                                                                                                  Vi er for eksempel pliktige til å gi opplysninger til skatteetaten om utbetalt erstatning i visse tilfeller, og vi er pliktige til å hindre hvitvasking.