Personopplysninger som vi samler inn

Hvilke personopplysninger som vi samler inn, avhenger av vår relasjon med deg og ditt engasjement hos oss. Om du er kunde hos oss, det vil si om du har tegnet noen av våre forsikringer, eller om du ikke er kunde hos oss og vi behandler personopplysningene dine på bakgrunn av at du eksempelvis retter krav mot noen som har ansvarsforsikring hos oss, om vi vil markedsføre våre tjenester overfor deg, om du er i kontakt med oss eller for øvrig interagerer med oss, er eksempler på at vi behandler informasjon om deg.

Opplysningene som vi samler inn til oss, kan deles inn i følgende kategorier:

Generell person- og kontaktinformasjon - navn, fødselsdato, personnummer, adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer. Denne informasjonen samles inn for å identifisere deg og for å kommunisere med deg. Vi kontrollerer selv om du har beskyttet identitet for å kunne kommunisere med deg på en sikker måte.

Betalingsinformasjon – om du er forsikringstaker, om du betaler en forsikring eller om vi betaler ut erstatning, kan vi, avhengig av forsikringstype og valgt betalingsmiddel, innhente opplysninger om autogiro, kreditt- og betalingskortopplysninger (kortnummer, gyldighetsdato og CVV-kode/CVC-kode), fakturainformasjon og bankkontonummer.

Offisiell informasjon fra myndigheter og andre eksterne kilder – avhengig av ditt engasjement hos oss kan vi innhente opplysninger om kjøretøy som du eier, din folkeregistrerte adresse, førerkortopplysninger, om du har barn, eller om du har husdyr, fra offentlige kilder. For å komplettere og holde informasjonen aktuell innhenter vi supplerende informasjon fra eksterne kilder, som offentlig tilgjengelig informasjon, kommersielt tilgjengelige kilder og informasjon fra våre samarbeidspartnere.

For å følge gjeldende lovgivning – i visse tilfeller er vi pliktige til å behandle personopplysninger for å leve opp til kravene i gjeldende lovgivning som den svenske loven om tiltak mot hvitvasking og den svenske bokføringsloven.

Markedsføringspreferanser- Hvis du for eksempel har frasagt deg direkte markedsføring.

Spesifikk informasjon vedrørende forsikring og skade – for å inngå og administrere forsikringsavtale kan nødvendig forsikrings- og skadeinformasjon samles inn. Informasjonen varierer avhengig av forsikring, skadetype og omstendigheter rundt saken og kan bestå av følgende kategorier av opplysninger:

  • Tidligere og aktuell helsestatus og helsetilstand, informasjon om tidligere skader og funksjonsnedsettelser, gjennomførte og planlagte medisinske behandlinger og undersøkelser, levevaner (eksempelvis tobakk) graviditet, resepter.
  • Opplysninger om eiendom som eiendomsbetegnelse, type bygg, størrelse, om vann er trukket inn, takseringsopplysninger, tilstand, alder, bolig og eventuelle leietakere, alarm og låsebeskyttelse.
  • Opplysninger vedrørende kjøretøy, registreringsnummer, kjøretøytype og egenskaper (bl.a. effekt, drivmiddel, farge) kjøretøyhistorikk (som eierskap, kjørelengde og opplysninger om EU-kontroll).
  • Opplysning om eventuelt medlemskap i faglige organisasjoner hvis din forsikring (innhold, omfang og pris) er avhengig av faglig tilhørighet.
  • Informasjon om rettslige prosedyrer i forbindelse med deg som følge av en straffbar handling, eksempelvis hvis du blir utsatt for et overfall. Vi samler også inn nødvendig informasjon for å forhindre forsikringsbedragerier og etterforske uklare forsikringssaker.
  • Skadehistorikk hos oss og informasjon som finnes registrert i et felles skaderegister (FOSS) for forsikringsbransjen.
  • Øvrige opplysninger som er nødvendige for tegning, fornyelse eller endring av forsikring og øvrig forsikringsadministrasjon, og opplysninger som innhentes i forbindelse med skadebehandling. Hvilke opplysninger som etterspørres, avhenger av hvilken forsikring som tegnes, hvilken type skade som har inntruffet, og øvrige omstendigheter vedrørende skaden. Opplysningene kan eksempelvis bestå av betalingskortopplysninger for verifisering av forsikring, hvilket yrke du har, ansettelse, arbeidsgiver, reiseopplysninger (billett, dato, reisemål osv.) opplysning om yrke, statsborgerskap, økonomiske forhold, verdi på eiendeler, informasjon publisert i sosiale medier, servicedato for kjøretøy, kvittering på innkjøpt vare osv.

Informasjon som fra før finnes hos oss – faktureringsinformasjon, e-postadresse, eksisterende forsikringer, pågående og avsluttet skadesak samt angitte preferanser, for eksempel om du ønsker digital kommunikasjon fremfor brev osv. Hvis det er nødvendig for tegning eller administrasjon av forsikring, kan vi kontrollere helseerklæringer, medisinske journaler og spørreskjemaer vedrørende helsetilstand. Vi kontrollerer selv om det finnes angitt en markering om at forsikring bare kan tegnes ved å kontakte vår kundeservice.