Overføring til land utenfor EØS-området

Vi behandler hovedsakelig personopplysninger innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS-avtalen), men på grunnlag av globaliseringen og den tekniske utviklingen kan vi i begrenset omfang overføre eller tillate tilgang til opplysninger utenfor EØS.

Hvis dette skjer, sikrer vi at personopplysningene dine beskyttes på en tilstrekkelig god måte og behandles i samsvar med denne personvernerklæringen. Vernet omfatter blant annet, men ikke bare, egnede avtalevilkår så som standardavtalevilkår godkjente av EU-kommisjonen og andre egnede sikkerhetstiltak. Vi kan også utføre konsekvensvurderinger for å sikre at sikkerheten har blitt grundig utredet.