Nøkkelbegrep

Automatiserte beslutninger: innebærer at vi i visse tilfeller tar en beslutning uten noen manuell påvirkning. Det kan dreie seg om automatisk prisfastsettelse som er basert på den informasjon som behandles, eller automatisk utbetaling av skadeserstatning basert på den informasjonen som har blitt samlet inn. Vi informerer deg før helt automatiserte beslutninger brukes hvis disse påvirker deg i større grad.

Personopplysning: Personopplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til fysiske personer som er i live, f.eks. navn, personnummer, bestillingsnummer og IP-nummer, hvis de kan knyttes til enkeltpersoner.

Behandlingsansvarlig: Behandlingsansvarlig er den aktør som alene eller sammen med andre bestemmer formålene med og hvordan personopplysningene behandles.

Profilering: Når personopplysninger brukes for å vurdere personlige egenskaper, analysere eller gjøre forutsigelser i forskjellige henseender.

 

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EUs medlemsland samt Norge, Island og Liechtenstein.

Sensitive personopplysninger (en spesiell kategori av personopplysninger): Dette er kategorier av personopplysninger som kan avsløre rase eller etnisk opphav, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskap i fagforening og behandling av genetiske opplysninger eller biometriske opplysninger som kan brukes til å identifisere en enkeltperson, opplysninger om helse eller opplysninger om en fysisk persons seksualliv eller seksuelle legning.