Endringer av personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen erstatter alle tidligere versjoner. Personvernerklæringen revideres løpende, og vi ber deg derfor regelmessig å sjekke på nettstedet vårt for oppdateringer. Ved omfattende endringer vil vi klart og tydelig informere om dette gjennom våre tjenester på nett, inklusive, hvis vi vurderer det som relevant, med en elektronisk melding til deg om endringene av personvernerklæringen.

Sist oppdatert: mai 2018