Dine rettigheter samt kontakt

Vi vil håndtere personopplysningene dine på en åpen måte i forhold til deg. Ved å logge inn på Mine sider kan du få tilgang til en del av dine opplysninger.

Hvis du vil få ytterligere informasjon, har du rett til å få en kopi av de personopplysningene som vi har om deg. Ved å kontakte oss har du også rett til å få nærmere informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles.

Merk at vi vil sikre din identitet før vi gir informasjon. 

Vi vil sikre at de personopplysningene vi har om deg, er korrekte og oppdaterte. Hvis informasjon vi har er feilaktig, kan du kreve å få personopplysningene dine korrigert. Du har også rett til å kreve sletting av personopplysningene dine hvis det ikke foreligger et rettslig grunnlag for vår håndtering, men vi vil gjøre deg oppmerksom på at visse typer informasjon kan være unntatt din rett til sletting ifølge gjeldende rett.

Du har også rett til under visse forutsetninger å kreve begrensning av behandlingen av personopplysningene dine og når som helst innvende mot behandlingen av personopplysningene dine. 

Du kan også under visse forutsetninger kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.

På din anmodning kan en kopi av de personopplysninger som du har levert til oss, bli overført av oss direkte til deg eller til et annet selskap hvis det er teknisk mulig. Du har også rett til å henvende deg til oss med en innvending og få behandlingen av personopplysningene dine prøvd.

Du kan også kontakte oss hvis du har klage vedrørende hvordan vi samler inn, lagrer og bruker personopplysningene dine. Vi streber etter å løse eventuelle klager, men hvis du er misfornøyd med vår respons, kan du henvende deg til den lokale tilsynsmyndigheten med klagen http://www.datainspektionen.se/           https://www.datatilsynet.no/

Hvis du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss, kan du når som helst velge bort slikt gjennom å bruke den lenken for avregistrering som finnes i de tilbud som vi sender til deg via e-post eller SMS, sosiale medier eller ved å kontakte oss.

Kontakt oss per post: Moderna Försäkringar, Personuppgiftsombudet, Box 7830, 103 98 Stockholm

E-post: dataskydd@modernaforsakringar.se