Dele personopplysninger med andre

Vi overfører personopplysninger til andre parter bare når det finnes et rettslig grunnlag for slik overføring, eksempelvis hvis du har samtykket til det. 

Avhengig av hvilke personopplysninger som behandles og ditt engasjement hos oss, kan vi dele personopplysningene dine med nedenstående kategorier av mottakere:

  • Forsikringsformidler – personopplysningene deles i den utstrekning det følger av forsikringsformidlerens oppdrag fra deg, hvis det er nødvendig for å utføre avtalen eller iverksette tiltak før tegning av forsikring.
  • Grupperepresentant – ved gruppeforsikring kan personopplysninger deles i samsvar med gruppeforsikringsavtalen.
  • Helsevesenet - vi kan dele dine opplysninger med helsevesenet
  • Samarbeidspartnere innen reparasjon og skadebesiktigelse (eksempelvis verksteder, veterinærklinikker og takstmann) – personopplysninger kan bli delt hvis det er nødvendig for skadebehandlingen.
  • Andre forsikringsselskaper – personopplysninger kan bli delt med andre forsikringsselskaper når det er nødvendig for regresser og gjenforsikringsvern.
  • Myndigheter og nemnder– vi deler personopplysninger med myndigheter og nemnder når vi er pliktige til å gjøre det eller for å ivareta våre interesser.

Øvrige samarbeidspartnere og tjenesteleverandører – vi kan dele personopplysningene dine for å tilby deg ytterligere tjenester eller eksempelvis hvis vi engasjerer advokat for å ivareta våre interesser.