Behandlingsansvarlig

For behandlingen av personopplysningene dine er Moderna Försäkringar, filial av Tryg Forsikring A/S Danmark (org.nr. 516403-8662), behandlingsansvarlig. Det innebærer at det er vår forpliktelse å sikre at all håndtering skjer på en sikker måte og ifølge gjeldende lover og regler.