Skademelding for matvarer

Kontaktopplysninger

Informasjon om forsikringen og skaden

Erstatningskrav

Spesifikasjon for skadede matvarer (Legg til krav for matvarer som har blitt ødelagte i forbindelse med skaden)